Jsme finanční skupina, která se od roku 1994 primárně zabývá poskytováním nebankovních úvěrů a půjček. V počátcích jsme působili na Kladensku a středních Čechách, následným vývojem po celém území České republiky. V současné době jde o holding tvořen společnostmi EKVITA INVEST, a.s., EKVITA EURO, a.s., EKVITA CREDIT, a.s., EKVITA - LEAS, s.r.o. a EKVITA CZ, s.r.o., v případě společnosti EKVITA MORAVIA B&K, a.s. šlo v minulosti o strohou formu "frančízingu" (žádné majetkové a klientské propojení), která byla v roce 2017 zcela ukončena.
Dnes je naším produktem rychlý nebankovní úvěr učený pro podnikatele (společnosti a živnostníky), který poskytujeme výhradně proti zástavě nemovitosti (do 70 % její tržní ceny), v termínu 7 pracovních dnů od podání žádosti a předložení požadované dokumentace, s roční úrokovou sazbou 12 - 17 % a horní hranicí 20.000.000 Kč.
Takto nabízený úvěr využívají podnikatelé, kteří nemají dostatek finanční prostředků k realizaci svých podnikatelských záměrů, ale disponují nemovitým majetkem, který mohou zastavit. Případně podnikatelé, kteří mají majetek postižen exekucí a poptávají úvěr na její ukončení.
     
  Copyright © 1994 - 2024, EKVITA KLADNO