Jsme finanční skupina, která se od roku 1994 primárně zabývá poskytováním nebankovních úvěrů a půjček. V počátcích jsme působili výhradně na Kladensku a středních Čechách, následným vývojem působíme po celém území České republiky. V současné době jde o holding tvořen společnostmi EKVITA INVEST, a.s., EKVITA EURO, a.s., EKVITA CREDIT, a.s., EKVITA - LEAS, s.r.o. a EKVITA CZ, s.r.o., v případě společnosti EKVITA MORAVIA B&K, a.s., šlo v minulosti o pouze strohou formu "frančízingu" (žádné majetkové a klientské propojení), která byla v roce 2017, z naší strany zcela ukončena.
Naším produktem je dnes rychlý nebankovní úvěr učený pro podnikatele (společnosti a živnostníky), který poskytujeme výhradně proti zástavě nemovitosti (do 70 % její tržní ceny), v termínu 7 pracovních dnů od podání žádosti a předání požadované dokumentace, s roční úrokovou sazbou od 12 % p. a., a horní hranicí 20.000.000 Kč.
Takto nabízený úvěr využívají podnikatelé, kteří nemají dostatek finanční prostředků k realizaci svých podnikatelských záměrů, ale disponují nemovitým majetkem, který mohou zastavit. Případně podnikatelé, kteří mají svůj majetek postižen exekucí a poptávají úvěr na její ukončení.
     
  Copyright © 1994 - 2018, EKVITA KLADNO